Frodo & Co, Lords of Game
Puppy Coach
PC_p6_7
PC_p8_9
PC_p10_11
PC_p18_19
PC_p66_67
PC_p90_91
PC_p112_113
PC_p146_147
PC_p156_157

Inhoudsopgave


Leeswijzer 6

De coach van Sam 13

De voorbereiding 15

Karakter: het belangrijkste gegeven van je partner 16

Karakterontwikkeling 17

Kritische perioden en Socialisatie 24

De nestperiode van geboorte tot 3 weken 25

De nestperiode van 3e tot 8e week 25

Een nieuwe baas vanaf de 8e tot 16e week 26

Na de 16e week 26

Wat is spelen? 27

Spelen is goed maar met regels 27

Spelen mag alleen zacht en respectvol 27

Spelen met andere honden na 8 weken 28

Fysieke reden om niet wild te spelen 28

Spierontwikkeling 28

Van nest naar nieuwe baas 29

Het eerste uitje 30

Wennen en mate van schranderheid 31

Het volgende uitje 32

Wie neemt de leiding? 33

Zijn eigen veilige kamertje 33

Prille zindelijkheid 34

Een weekje later al 37

Hoe vaak uit in de nacht? 37

De bench of huiskennel 37

Buitenkennel 39

De pup en de kennel 40

Nogmaals, waarom die kennel? 41

Nachtrust 41

Wat is zindelijk zijn? 44

Valse emoties 46

Jengelen 47

Doorlopen! 49

De wereld wordt groter: samen aan de lijn 49

Oriëntatie van een pup 50

Handel gedecideerd en besluitvaardig 52

Anticiperen 52

Zitten voor het eten 53

Uit (vervolg) 54

Stil in huis 55

De bench in 56

Heersen en overheersen 57

Pukkie van 13 weken 60

Lichaamstaal 63

Timing is alles 64

Intolerantie versus boos zijn 65

Houtjes en afval 68

Trekken aan de lijn 71

Het touwtje 72

Nog niet steeds vaker los in huis! 74

Gevarenzone van verleiding 74

Bezoek 79

In je klimmen versus opspringen 80

Leren tussen mal en dwaas 83

Kennelgewoontes 83

De kennel uit 84

Rustig aan wat zakelijker worden 85

Waarom trekt je pup wel of niet? 86

Vasthoudend zijn en blijven 88

Zitten, blijven en vooral respecteren 89

Markeren, weglopen en onthouden 93

Flexibel omgaan met aarzelingen 93

Balans tussen concentratie, rust en hebzucht 94

Buit: komen en aanbieden 95

Aanbieden is aanreiken! 95

Het karakter gemaakt of verkwanseld 96

Rebelleren is veelal je pup overvragen 96

Grenzen aangeven 98

Lijfelijk contact 100

Aan de lijn 102

Zitten en respecteren 105

Uitlaten met een andere hond 106

Van theorie naar vasthouden 106

Zwemmen 108

Prille fase vakopleiding 112

Uitdagingen 112

Wat er aan apporteren vooraf gaat 112

Neus en talent 115

Een verleiding / dummy respecteren 117

Los volgen 120

Brengen draait om kalm en net gedrag 122

Alles aan het lijntje 123

Bij je komen 124

Jeugd komt met overmoed 125

Basis voor vooruitgang 126

Zitten, variatie en fascinatie 130

Vertrouwd raken met water 132

Rust aan het water 134

Zwemmen, vervolg 136

Brengen en de intentie van het apport 138

De intentie van het apport 138

Vlot aannemen! 138

Vlot aannemen en doorgaan! 139

Een duifje 142

Respecteren van nieuwe buit 146

Wisselen is iets wat geleerd moet worden om dat niet te doen!! 146

Geheugentraining bij een dubbel apport 148

Vermijdt valse valplekken 148

De oefening, de uitdaging 148

Elegante uitvoering 150

Volgen met vertrouwen 153

Geen druk op een jonge hond 153

Voldoende rust en evenwicht voor het links en rechts sturen 154

Casten, ofwel links en rechts aannemen 156

Voor het goede begrip 161

Attributen 161

Touwtjes 161

Fluit en fluit-gebruik 163

Canvas dummy en dummy attributen 163

dummytas of dummyvest 164

Huiskennel 164

Buitenkennel 165

Mentale en fysieke belasting 166

Loopvermogen van een hond 166

Looptempo 166

Conditie opbouw van jonge hond tot ouwetje 168

Structuur bieden 169

Varianten in evenwicht 169

Intelligentie en verstand 169

Het rollenspel 169

Vriendelijk zijn en zakelijk zijn is hetzelfde 170

De focus voor het werk 170

Passie en piepen 171

Niet straffen, maar belonen 171

Afleiden of voorkómen 171

ANTICIPEER ! 171

Je hond leest jou! Lees jij je hond? 172

Rust 172

Timing is alles! 172

Grenzen aangeven 172

Belonen is pas fijn leren 172

Basis opleiding: observeren en fascinatie 173

Uitdagen kan niet saai zijn 173

Maak je eigen keuze 174

E-book


Op dit moment is Puppy Coach nog niet als e-book te verkrijgen.

Zodra beschikbaar laar ik dat onder meer hier weten.

Puppy Coach

KenmerkenPuppy Coach is een hardcover editie van 20x25 cm en 174 pagina's rijk geillustreerd.


ISBN 978-90-808960-8-6


Het boek kost slechts € 24,95.