Frodo & Co, Lords of Game
Apporteer Opleiding
AO_omslag2
AO_p08_09
AO_p10_11
AO_p12_13
AO_p14_15
AO_p18-19
AO_p16_17
AO_p20-21
GE_cover_2

Inhoudsopgave


Inhoud — 11

Voorwoord — 23

Introductie — 31

Vaardigheden en voorwaarden — 32

Wild en hoe het zich gedraagt — 32

Jagen: regels, gebruiken en etiquette — 32

Het managen van een hond — 33

De hond opleiden — 34

Voorbereiden voor de jachtpraktijk — 35

De training heeft vele dimensies — 36

Focus op de details — 36

Logische volgorde en logische stappen — 37

Het karakter en de mate van ontwikkeling — 38

Benut het jachtinstinct van je hond en gun hem dat talent te verbeteren — 39

Opleiden: vriendelijk, strikt en met verstand — 40

Opvoeden doe je op elk moment — 42

Fout gedrag komt ook van de opvoeding — 42

De lijn is het mooiste trainingsinstrument — 43

Niet dingetjes doen, maar opleiden — 44

De training is nooit eindig — 45

De leider neemt het initiatief — 46

Honden nemen graag het initiatief — 47

Jouw leiderschap: neem het initiatief! — 49

Ken je doel: op korte en lange termijn — 51

Opleidingsplan — 55

Het samenspel aan de voet — 55

Aan de lijn heb jij de leiding — 55

Je positie als leider verdienen — 56

Aan het touwtje naast de baas is de fijnste plek — 56

Scholing — 56

Leren om te respecteren — 58

Rustig aan en leuk houden — 59

Leren oppakken en brengen — 60

Omgaan met barrières — 61

Het water over — 66

Apporteren van over water — 66

Hekken en muren over — 66

De gevaren van prikkeldraad — 68

Hou de landeigenaar te vriend — 68

Spelend leren — 71

Paden en lijnen — 72

De wens om aan te bieden — 73

Leren delen — 74

Problemen bij het afleveren — 78

Kauwen — 79

Geen markeer- of verloren apporten — 81

Basis lessen — 85

Blijf kalm — 87

De logische volgorde van leren — 87

Het volgen — 88

De eerste keer aan de lijn — 89

De lijn — 91

De lijn goed gebruikt — 91

Bochten en hoeken, draaien en kronkelen — 91

Langzaam aan zonder lijntje — 92

Afleiding van een andere hond — 92

Zonder lijn — 93

Kalm aan de voet — 93

Respecteren dat een andere hond apporteert — 95

Rustig zitten — 97

Zitten voor het eten — 97

Zitten tijdens het volgen — 98

Zitten is blijven zitten tot... — 98

Zitten met afleiding — 99

Komen op uitnodiging — 101

Targeting — 105

Recht en kort — 108

De fluit voor ‘zoek’ of ‘vind’! — 112

Target op korte afstand met een grote omweg — 113

De lengte van het apport bij targeten — 114

Targeting versus markeren — 116

Afstand van het apport: recht en lang — 117

Ver apport, na een grote omweg — 118

Variatie en valkuilen — 119

Tijdspanne — 120

Geen onnodige afleidingen — 120

Terrein — 120

Dekking — 127

Rechte lijnen — 128

De barrière — 130

Wisselen — 136

Progressie — 137

Springen — 138

Geur, neus en fluit — 141

Wind ! — 143

Casting — 147

Het signaal en de hoek — 149

Leeftijdsfasen voor casting — 151

Puppycasting — 152

Casting voor junioren — 155

De aandachtsfluit — 157

De aandachtsfluit tijdens het jagen — 161

Wijzen in de juiste richting — 164

Management — 164

Verfijning van de gebaren — 167

Geen correctie — 168

Dynamiek, plezier en snelheid — 169

Progressie in diversiteit — 170

Progressie in afstand — 170

Progressie in tijd — 171

Frequentie van oefenen — 173

Casting en afstanden — 175

Terminologie — 179

KenmerkenApporteer Opleiding is een hardcover editie van 20x25 cm en 184 pagina's rijk geillustreerd.


ISBN 978-90-808960-5-5


Gundog Education is hetzelfde boek in het Engels.Te verkrijgen bijApple Books


Zowel Apporteer Opleiding als Gundog Education zijn digital beschikbaar

(als e-book).

naar Apple Books