Frodo & Co - Nel Barendregt

BOEKEN | HONDEN | OPLEIDING | FOTOGRAFIE | ARTIKELEN

Workshop voor opleiders

jan/febr 2018

Na een eerste test met deze twee daagse workshop in maart 2017 is nut en noodzaak wel gebleken!

Wie als opleider de begrippen beter op orde heeft, kan in zijn opleiding beter structuur aanbrengen.

Weet wat je doet en waarom.

Er zijn nogal wat  oude gebruiken die menig trainer in de weg zit.

 

 

Voor instructeurs met de CKI opleiding heeft de Raad van Beheer aan deze workshop 30 accreditatie punten  voor het CKI toegekend.

AANMELDEN

 

Dit bestaat uit twee delen:

1 - opgave per e-mail:

naam - adres - woonplaats

telefoon - e-mail

en een kort CV met kennis, ervaring (training en jacht),

ras(sen).

 

2 betaling van €160 voor beide dagen, inclusief koffie, thee en lunch voor beide dagen.

Te betalen op bankrekening:

NL50 TRIO 0198 0597 52 tnv
Nel Barendregt

ovv WS1 en data (za of zo).

De workshop zal dit jaar geheel anders van opzet en inhoud zijn, hoewel het thema gelijk blijft.

 

Veel meer zal de nadruk komen te liggen op:

 

het jagen van de apporteur

en

orde en structuur

en bovenal

de volgorde van opleiden.

 

Natuurlijk zijn diverse kern-zaken niet te omzeilen, maar veel daarvan staat te lezen in Puppy Coach en Apporteeropleiding en dus zal het des te belangrijker zijn om (vooral de filosofie als beschreven in PC) deze boeken extra goed bestudeerd te hebben.

 

- puppen begeleiding

- timing

- focus en concentratie

- afleiding in de groep

- leeftijd

en al het zinnigs wat je aan je cursisten moet leren... en dus ook : wat je vooral niet moet doen!!!

Er zijn veel misverstanden over hoe een hond leert!

Er zijn te veel fouten die grondig in getraind worden!

 

Kijk naar baas en hond en denk een stap vooruit!

Data in 2018:

 

de zondagen 21 en 28 januari en

de zaterdagen 3 en 10 februari

 

van 9.30 tot 16.30 uur

 

Locatie:

Jachthuis Beukenrode te Doorn

 

Opleiden: logisch, redelijk, begrijpelijk en vooral tot betrouwbare jachthond !

geassocieerd met